definicje - Przewodnik Multimedialny - Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Przejdź do treści
Reprezentatywne definicje inteligencji zbiorowej
Zbiorowa zdolność do podejmowania decyzji [która jest] przynajmniej tak samo dobra lub lepsza jak zdolności pojedynczego członka grupy (Hiltz i Turoff 1978).

Forma powszechnie rozproszonej inteligencji, ciągle ulepszanej, koordynowanej w czasie rzeczywistym i owocującej skuteczną mobilizacją umiejętności (Levy 1994).

Grupa istot ludzkich [wykonujących] zadanie w taki sposób, jakby ta grupa stanowiła spójny, inteligentny organizm pracujący pod kontrolą jednego umysłu, a nie zbiór niezależnych agentów (Smith 1994).

Zdolność grupy do „odnalezienia większej liczby lub lepszych rozwiązań niż  byłoby to możliwe, gdyby jej członkowie pracowali indywidualnie” (Heylighen 1999).

Ogólna zdolność grupy do wykonywania szerokiego wachlarza zadań (Woolley et al. 2010).

Zaangażowanie sił wielu osób w celu rozwiązania trudnego problemu przez grupę, która może działać efektywnie i bardziej wnikliwie oraz udzielać lepszych odpowiedzi, niż jednostka (Financial Times Lexicon 2013).

Zdolność systemów biologicznych, społecznych i poznawczych do ewoluowania w stronę złożoności i harmonii wyższego rzędu (Pór 2004).

Rodzaj współdzielonej lub grupowej inteligencji, która powstaje w wyniku współpracy i konkurencji wielu jednostek i przejawia się w konsensusie w podejmowaniu decyzji u bakterii, zwierząt i w sieciach komputerowych (Wikipedia 2013).
Wróć do spisu treści