O projekcie - Przewodnik Multimedialny - Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY
Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Przejdź do treści
O projekcie
Celem projektu „Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” jest kompleksowe opracowanie i udostępnienie metody tworzenia koncepcji innowacji produktowych i procesowych opartej na Kolektywnej Inteligencji i skierowanej do następujących odbiorców:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa planujących wdrożenie innowacji w ramach swoich własnych zespołów (MMP);
  • MMP uczestniczących w zrzeszeniach branżowych, klastrach i izbach gospodarczych;
  • MMP organizujących konkursy na zasadzie otwartych innowacji (z udziałem niezależnych specjalistów, pracowników uczelni, uzdolnionych studentów powyżej 25 roku życia itp.)

W wyniku naszego projektu powstał kompletny program szkoleniowy, materiały edukacyjne (kurs e-learning, interaktywny multimedialny przewodnik po kolektywnej inteligencji) oraz narzędzia informatyczne, dzięki którym przedstawiciele polskich przedsiębiorstw zyskali możliwość wprowadzenia w ich jednostkach podnoszących poziom innowacyjności rozwiązań opartych na Kolektywnej Inteligencji, co przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału pracujących tam ludzi, pobudzenia ich kreatywności i zaangażowania.


Pełna informacja o materiałach powstałych w ramach projektu (wymaga dostępu do internetu):


Wróć do spisu treści