Oprogramowanie - Przewodnik Multimedialny - Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY
Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Przejdź do treści
Oprogramowanie
Nasz projekt wykorzystuje oprogramowanie wytworzone w ramach „Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation” finansowanych z 7PR i Horyzontu 2020 (zob. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness) - DEBATE HUB oraz COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD pochodzące z projektu CATALYST - Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation (um. grantowa 6611188), http://catalyst-fp7.eu/open-tools/).

DEBATE HUB - pozwala na generowanie wątków dotyczących innowacji, dzielenie się idami, gromadzenie argumentów za i przeciw, głosowania.COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD - pozwala na monitorowanie, mierzenie i zrozumienie procesu kolektywnej inteligencji oraz nadanie mu kryteriów jakościowych.  Narzędzie wypracowane zostało przez Open University’s Knowledge Management Institute.


DebateHub - instrukcja oprogramowania
CI Dashboard - instrukcja oprogramowania
Funkcjonalności DebateHub
Debate Hub to narzędzie stworzone przez zespół Knowledge Media Institute (Anna De Liddo oraz Michelle Bachler). Grafikę zaprojektowała Harriett Cornish.

 
Polską wersję przygotował zespół Instytutu Aurea Libertas w ramach projektu Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw.


Kliknij, aby wyświetlić film
 

Najważniejsze funkcjonalności
 
   
 • Mechanizm grupowania i konfigurowania grup      dyskusyjnych
 •  
 • Intuicyjny, liniowy interfejs do      organizacji dyskusji opartych na argumentacji
 •  
 • Mechanizmy do priorytetyzowania zagadnień,      pomysłów i argumentów
 •  
 • Narzędzia moderatora umożliwiające zarządzanie      strukturą i organizacją dyskusji poprzez łączenie i dzielenie pomysłów      oraz argumentów.
 •  
 • Pulpit do tworzenia wizualizacji wspierający zarządzanie      społecznością i wyławianie ważnych treści z dyskusji.
 

Opis zastosowań
 
Organizacja procesów zbiorowej inteligencji, służących zarówno do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, jak i do dyskusji na ważne tematy społeczne, napotyka na trudności: uczestnicy debat i menedżerowie społeczności nie są w stanie szybko uchwycić bieżącego stanu debaty, znaleźć punktów, w których mogą służyć innym swoją wiedzą. Utrudnia to skutecznie identyfikowanie i wdrażanie w życie innowacyjnych pomysłów.
 
DebateHub to innowacyjne narzędzie służące do organizacji dyskusji w społeczności, które zapewnia intuicyjny interfejs wspierający argumentację o dużej skali, a także tworzenie zaawansowanych analiz i wizualizacji w celu wydobywania z dyskusji najważniejszych treści i moderowania społecznością.

 
DebateHub pomaga społecznościom wydobyć najlepsze pomysły z szumu informacyjnego. Zapewnia środowisko współpracy, w którym można debatować i oceniać pomysły w taki sposób, aby zidentyfikować stojące za danym pomysłem najlepsze argumenty i najlepsze dowody na jego skuteczność.

 
Debate Hub wspiera również świadome uczestnictwo w debatach publicznych, prowadzonych zarówno w ramach przedsiębiorstw, jak i innych społeczności. Debate Hub udostępnia pulpit do wizualizacji zbiorowej inteligencji, umożliwiający podsumowanie analiz i tworzenie informacji zwrotnych. Te funkcje są ważne szczególnie dla nowych użytkowników, którzy mogą dowiedzieć się, w jakim punkcie znajduje się debata i gdzie mogą wnieść swój wkład. DebateHub posiada również narzędzia dla menedżerów społeczności do monitorowania działań grupy oraz priorytetyzacji zasobów i działań społeczności.
 
Funkcjonalności CI Dashboard
Collective Intelligence Dashboard (CI Dashboard)to otwarty serwis internetowy umożliwiający wykonywanie analiz i wizualizacji dla potrzeb internetowych platform dyskusyjnych. Jest to miejsce, w którym dynamikę konwersacyjną i społeczną można zwizualizować i przekazać społeczności w celu uświadomienia jej stanu i wyników dyskusji w Internecie oraz umożliwienia namysłu nad nimi. Serwis umożliwia przegląd wszelkich dostępnych w jego ramach zestawień i ich podgląd, zarówno w wersji pokazowej, jak i w wersji opartej o własne dane, tworzenie własnych tablic wizualizacji, a także zawiera informacje konieczne do umieszczenia własnych tablic wizualizacji na innych platformach dyskusyjnych.


Kliknij, aby wyświetlić film

 
CI Dashboard korzysta z danych podanych w Catalyst Interchange Format (CIF).

 
CI Dashboard to rezultat badań specyficznej formy kolektywnej inteligencji - Contested Collective Intelligence, prowadzonych przez Idea group z Knowledge Media Institute.

 
Contested Collective Intelligence (CCI) to forma kolektywnej inteligencji, będąca wynikiem uporządkowanego dyskursu i argumentacji. Celem CCI, której działanie w największym stopniu umożliwiają internetowe narzędzia do prowadzenia dyskusji, jest grupowe nadawanie sensu złożonym dylematom społecznym i poprawa zdolności zbiorowego zmagania się ze skomplikowanymi problemami dzięki rozmowie i debacie w Internecie.

 
Jednym z kluczowych problemów dotyczącym większości popularnych platform dyskusyjnych jest słaba wizualizacja. W debacie internetowej w dalszym ciągu dominują treści przekazywane w formie tekstu, choć większość użytkowników chce mieć dostęp do przystępnych treści w formie obrazów/filmów, które można bardzo szybko zrozumieć i w łatwy sposób udostępnić innym osobom.

 
Pytania, które wpłynęły na kształt CI Dashboard:
 
Jak zwizualizować to, co dzieje się w społeczności internetowej?
Jak można uczynić pomysły i argumenty bardziej przystępnymi, dzięki czemu można by je łatwo przyswoić, zrozumieć i przekazać? Jak opracować intuicyjne, angażujące, interaktywne wizualizacje dla użytkowników w celu lepszego zgłębienia i zrozumienia głównych treści, intuicji, wyników i ukrytej dynamiki debaty w Internecie?

 
Serwis CIDashboard to wynik prac badawczych, których celem było znalezienie odpowiedzi na te pytania. Jego podstawą jest usługa, która wspomaga podsumowanie debaty, zrozumienie i nadanie jej sensu poprzez dostarczenie różnorodnych możliwości wizualizacji stanu, treści i wyniku dyskusji online.

 
Celem CI Dashboard jest dostarczenie modułów, które można „osadzić” na innych stronach internetowych, w celu usprawnienia merytorycznego uczestnictwa i podniesienia jakości wypowiedzi użytkowników forów internetowych.

 
Informacje technologiczne
 
Collective Intelligence Dashboard służy do wykonywania usług analitycznych i wizualizacyjnych dla platform kolektywnej inteligencji, przede wszystkim dla DebateHub -węzła kolektywnej inteligencji dla potrzeb uporządkowanych debat, lub , CIF jest modelowany w kategoriach RDF i serializowany jako JSON-LD. Zapewnia standardowy opis rozmów online. CI Dashboard korzysta z danych CIF bezpośrednio w celu generowania wizualizacji lub przesyła żądania dotyczące statystyk CI z CATALYSTMetric Service. Usługa ta wylicza wskaźniki charakterystyczne dla kolektywnej inteligencji na podstawie danych w formacie CIF i przesyła do CI Dashboard.

 
Więcej informacji na temat Catalyst Metric Service można uzyskać pobierając Deliberation Analytics Report.

 
CIDashboard zaprojektowano, opracowano i testowano w ramach Catalyst Project a jest to dzieło zespołu Knowledge Media Institute (w skład którego wchodzą Anna De Liddo i Michelle Bachler). Kolejna osoba, której należą się podziękowania, tym razem za projekt graficzny, to Harriett Cornish.
 

Polską wersję przygotował zespół Instytutu Aurea Libertas
 
 
Wróć do spisu treści